EC Fertilizer Gübre

EC Fertilizer Gübre 20-20-20 + 1MgO + Mikro Elementler

  • Bütün mikro elementler mevcuttur.
  • Şelat formundaki mikro elementler omca tarafından kolay alınır.
  • Suda tamamen erir.
  • Tankta kalıntı bırakmaz.

EC Fertilizer Gübre